RUNO SKLEP
Chloryn Sodu MMS 27% - ChemWorld - 100 ml

Chloryn Sodu MMS 27% – ChemWorld – 100 ml

39,00 

Poprzednia najniższa cena: 39,00 .

Opis

Chloryn Sodu MMS 27% od ChemWorld – związek chemiczny, którego głównym zadaniem jest uzdatnianie wody.

Chloryn Sodu (NaCIO2) to ja, a mój twórca Jim Hamble nazwał mnie MMS (Miracle Mineral Solution) i określał mnie jako „ Cudowny Minerał ” był mną zafascynowany. Nie ukrywam, że jestem ultra czystej jakości, należę do rodziny ChemWorld i tu gwarantuję, że nie masz co się martwić o jakość. Chloryn Sodu to związek chemiczny, którego głównym zadaniem jest uzdatnianie wody oraz dezynfekcja sanitariatów. Stosowany w przypadku braku pewności co do jakości i czystości wody.

 • Kwasowość substancji : około 12 PH
 • Szklana brązowa butelka wykonana ze szkła HKL III – dotyczy pojemności 100 ml i 250 ml
 • Produkt 100 ml posiada profesjonalną pipetę służącą do precyzyjnego odmierzania cieczy

UWAGA !! PRODUKT NIE JEST LEKIEM , PRODUKT TEN JEST ODCZYNNIKIEM CHEMICZNYM ANALITYCZNYM DO SYNTEZ I CELÓW EDUKACYJNYCH, MOŻE BYĆ SZKODLIWY DLA ZDROWIA, KAŻDE INNE STOSOWANIE ODCZYNNIKA CHEMICZNEGO JEST NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Dane techniczne:

 • Nazwa odczynnika – Chloryn Sodu
 • Nazwa odczynnika (ang.) – Sodium chlorite solution
 • Synonimy – Chloryn Sodowy
 • Gatunek – CZDA
 • Wzór sumaryczny – NaClO2
 • Masa molowa [g/mol] – 90.44
 • Pojemność [ml] – 100, 250
 • Numer WE  – 231-836-6
 • Numer CAS  – 7758-19-2
 • Zawartość [%] –  25-27% po ostatnich badaniach 25,3%
 • Gęstość [g/ml] – 1.21
 • Rodzaj – sole
 • Wygląd zewnętrzny / postać – bezbarwna lekko żółtawa ciecz
 • Rodzaj opakowania – butelka ze szkła brązowego i butelka HDPE
 • Termin ważności – minimum 20 miesięcy od dostawy towaru

Składniki:

 • 27% Chloran (III) sodu. Dokładność +/- 1%

 

Źródło (21.05.2023): ChemWorld

Informacje dodatkowe

Marka

ChemWorld

Produkt

w płynie

Pojemność

100 ml

Vegan

TAK

Skład

27% Chloran (III) sodu. Dokładność +/- 1%

Uwagi

MOŻE BYĆ SZKODLIWY DLA ZDROWIA, KAŻDE INNE STOSOWANIE ODCZYNNIKA CHEMICZNEGO JEST NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ., Stosować zgodnie z przeznaczeniem

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, zaciemnionym i chłodnym miejscu. Chronić przed źródłem zapłonu. Używać zgodnie z przeznaczeniem. Chronić przed dziećmi.

Sposób użycia

Do uzdatniania wody, nie należy stosować w innym celu.

 • W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, przepłukać usta wodą. Natychmiast wezwać pomoc medyczną.
 • W razie kontaktu z oczami płukać je dużą ilością wody, niezwłocznie skontaktować się z okulistą.
 • W razie kontaktu ze skórą zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć dokładnie wodą. Zanieczyszczoną odzież natychmiast zanurzyć w wodzie i starannie wypłukać.

Ostrzeżenia: Produkt jest odczynnikiem chemicznym analitycznym do celów dydaktycznych. Może być szkodliwy dla zdrowia, każde inne stosowanie odczynnika chemicznego jest na własną odpowiedzialność.

UWAGA: H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P302 + 352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + 351 + 338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Nie wdychać pyłu / gazu / dymu/ mgły/ pary rozpylonej cieczy, w kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy (EUH032).

Przechowywać w suchym, zaciemnionym i chłodnym miejscu. Chronić przed źródłem zapłonu. Używać zgodnie z przeznaczeniem. Chronić przed dziećmi.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

ZALOGUJ SIĘ

ZAREJESTRUJ SIĘ